Прессъобщение относно
Проект BG05M9OP001-1.054-0198 „Подкрепа за устойчив бизнес“


МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020„Горъл Джи Пи Токс“ ЕООД стартира изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.054-0198 „Подкрепа за устойчив бизнес“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020


На 13.08.2021 г. „Горъл Джи Пи Токс“ ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика, и стартира изпълнението на проект „Подкрепа за устойчив бизнес“, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


Общата цел на проекта е да осигури подкрепа за първоначалното укрепване и конкурентно оцеляване на "ГОРЪЛ ДЖИ ПИ ТОКС" ЕООД и да създаде предпоставки за по-добро управление, успешно и устойчиво бизнес развитие на предприятието. Специфичните цели на проекта са:


- осигуряване на достъп до услуги в областта на маркетинга и създаването на маркетингова стратегия за платформата iskamrabota.com


- оказване на целенасочена подкрепа на "ГОРЪЛ ДЖИ ПИ ТОКС" ЕООД за създаване на по-благоприятна среда за успешно и устойчиво бизнес развитие чрез създаване на условия за стратегическо бизнес управление, навлизане на нови пазари и осигуряване на нови канали за продажби и промоция на бизнеса в интернет.


Дейностите по проекта включват разработване на маркетингова стратегия за предоставяне на услуги, свързани с популяризиране търсенето и предлагането на работа чрез уеб портала: www.iskamrabota.com, собственост на „ГОРЪЛ ДЖИ ПИ ТОКС“ ЕООД.


Периодът на изпълнение на проекта е от 13.08.2021 г. до 13.12.2021 г.


Безвъзмездната финансова помощ по проект № BG05M9OP001-1.054-0198 „Подкрепа за устойчив бизнес“ е в размер на 4988.00 лв., от които 4 239.80 лв. - европейско финансиране от Европейския социален фонд и 748.20 лв. - национално съфинансиране.


BGtop Гласувай за мен в BGTop100.com BGtop100 Гласувайте за моя сайт в БГ чарт Top.Goarle.eu Проект EU